Over Var

Var is dè VRTrouwde merkenbouwer in Vlaanderen. Var is de mediaregie van de publieke omroep. Var creëert, commercialiseert en activeert media-oplossingen bij VRT en andere mandaatgevers voor hun voor merken.

De mandaatgevers van Var zijn:

  • VRT
  • Vlaanderen Eén
  • We Are One World

Historiek

De nv Var werd in 1990 opgericht als een naamloze vennootschap en is vandaag een 100% dochteronderneming van de VRT.  

Samenwerking in binnen- en buitenland

Var werkt samen met andere audiovisuele regies in binnen- en buitenland om mediaprofessionals optimaal te ondersteunen met hun plannen. 

Var maakt deel uit van de Belgische Vereniging van de Audiovisuele Media (VIA), The Radio Group die de vier radioregies in België groepeert en van de R12 waar Belgische regies samenkomen rond sectorinitiatieven. Op internationaal vlak is Var actief lid van egta, de vakvereniging van audiovisuele regies in Europa.

Leden Raad van Bestuur

  • Frederik Delaplace, voorzitter
  • Philippe Beinaerts, bestuurslid
  • Jacqueline Smit, bestuurslid